Rozliczenie dokumentacji

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

Zastępstwa, nauczanie indywidualne

Nauczycieli, którzy realizowali zastępstwa za nieobecnych nauczycieli (M. Nocuń, M. Mospan, K. Kasprzyka) lub nauczanie indywidualne proszę o niezwłoczne uzupełnienie wpisów. Wpisujemy także godziny z dnia 26 czerwca (jeśli były przydzielone w planie lekcji).

Egzaminy poprawkowe

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

Świadectwa – drukowanie

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

Świadectwa – szczególne osiągnięcia

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

Świadectwa – uwagi

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

sw_wdz

Świadectwa – odpowiedzi na pytania

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

sw_str_1

Zakres rozszerzony – świadectwa

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

Oceny za moduł

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

Średnie ocen

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

UONET – porady z Vulcana

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

arkusze

Arkusze ocen

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

Braki w dzienniku

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

Zakończenie roku szkolnego – dziennik

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

Siatki modułów

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie