Plan lekcji

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

Zamierzenia wychowawcze na rok szkolny 2015/2016

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

Wychowawcy klas

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

Statut

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

Plan – zaoczne

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

Matura – poprawki

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

Spotkanie nauczycieli z dyrektorem szkoły

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

Rozliczenie dokumentacji

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

Zastępstwa, nauczanie indywidualne

Nauczycieli, którzy realizowali zastępstwa za nieobecnych nauczycieli (M. Nocuń, M. Mospan, K. Kasprzyka) lub nauczanie indywidualne proszę o niezwłoczne uzupełnienie wpisów. Wpisujemy także godziny z dnia 26 czerwca (jeśli były przydzielone w planie lekcji).

Egzaminy poprawkowe

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

Świadectwa – drukowanie

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

Świadectwa – szczególne osiągnięcia

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

Świadectwa – uwagi

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

sw_wdz

Świadectwa – odpowiedzi na pytania

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

sw_str_1

Zakres rozszerzony – świadectwa

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie