Wyjazd do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze (3TL, 3TZ, TI, 3THM)

W środę 25 kwietnia 2018 r. , uczniowie klas (3TL, 3TZ, TI, 3THM)   będą uczestniczyli w zajęciach realizowanych w Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. Zajęcia te są elementem projektu „Świat Nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF”, w którym uczestniczy nasza szkoła. Uczniowie wyjeżdżają o godzinie 8.00 Więcej >

Propozycja dla klas maturalnych – praca w policji.

W dniu 24.04.2018r. o godzinie 9.00 odbędzie się w auli przy ulicy Piaskowej spotkanie dla klas maturalnych z przedstawicielami policji.

Celem spotkania będzie zachęcanie młodzieży do kształcenia się w zawodzie policjanta.

Zostaną przestawione możliwości i warunki do podjęcia nauki w tym zawodzie .

 

Nauczyciele, którzy w tym dniu na drugiej godzinie lekcyjnej mają Więcej >

TEATR PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY

TEATR PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY BLASZANY BĘBENEK Trzebnica 32-540 ul. Kościuszki 50 PRZEDSTAWIA spektakl ukazujący problem dopalaczy i używek pt. „ Zostań ze mną”. Korzystając z oferty teatru w dniu 10 kwietnia /wtorek/ 2018r.  o godzinie 12.00 w auli przy ul. Piaskowej 53 odbędzie się przedstawienie, na które zapraszamy młodzież z klas: 1BB, Więcej >

Egzamin maturalny 2017/2018

Rozkład egzaminów nauczycieli

Harmonogram egzaminów nauczycieli

Wyjaz do Centrum Nauki Keplera Kl. 2TL, 2TI, TZ

W piątek 13 kwietnia 2018 r. , uczniowie klas (2TL, 2TZ, TI)   będą uczestniczyli w zajęciach realizowanych w Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. Zajęcia te są elementem projektu „Świat Nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF”, w którym uczestniczy nasza szkoła. Uczniowie wyjeżdżają o godzinie 8.00 ze Więcej >

Wyjaz do Centrum Nauki Keplera Kl. 2TE, 2TM

W środę 11 kwietnia 2018 r. , uczniowie klas (2TE, 2TM)   będą uczestniczyli w zajęciach realizowanych w Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. Zajęcia te są elementem projektu „Świat Nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF”, w którym uczestniczy nasza szkoła. Uczniowie wyjeżdżają o godzinie 8.00 ze szkoły Więcej >

Zakończenie nauki w klasach maturalnych

Uwaga Wychowawcy klas maturalnych

  • Proszę o podanie do 6 kwietnia kandydatów do Lauru Starosty Zielonogórskiego, w nauce oraz sporcie. Informację należy przekazać Panu dyr. Tadeuszowi Pająkowi.
  • Do dnia 13 kwietnia proszę o przekazanie informacji o podziękowaniach dla rodziców.
  • Do dnia 13 kwietnia proszę o przekazanie informacji o nagrodach dla uczniów absolwentów Technikum.

 

Klasyfikacja klas Więcej >

Zebranie Rady Pedagogicznej

W dniu 10 kwietnia o godz. 15.15 odbędzie się zebranie plenarne Rady Pedagogicznej.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Informacje i sprawy różne.
  2. Szkolenie „Kompetencje kluczowe w szkole”.

Udział w szkoleniu jest obowiązkowy dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Nauczyciele przedmiotów zawodowych i języków obcych są zwolnieni z części szkoleniowej zebrania.

Jerzy Rozynek

Festiwal zawodów – dzień otwartych drzwi

Festiwal Zawodów- Dzień otwarty szkoły 20.03.2018- przebieg i organizacja pracy

Plan usytuowania stanowisk

Prezentacja zawodów będzie się odbywała w auli oraz w pracowniach mieszczących się w tym budynku. Na potrzeby zaplanowania „ścieżek zwiedzania”, poszczególne stanowiska oznaczyłam w następujący sposób:

1 – to pracownia logistyczna W4- prezentują się logistycy

2 – kawiarenka dla zaproszonych gości Więcej >

Rekolekcje

W związku z organizacją rekolekcji w dniach 22 i 23 marca, proszę wychowawców klas oraz nauczycieli uczących w klasach odbywających rekolekcje, o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa  i właściwej organizacji pracy szkoły w tych dniach.

W dniu 22 marca rekolekcje odbywają się na 1 i 2 godzinie lekcyjnej, proszę nauczycieli którzy w Więcej >

Zebrania z rodzicami

W związku z organizacją festiwalu zawodów w dniu 20 marca, zebrania z rodzicami w dniu 19 marca należy ograniczyć do spotkań z wychowawcami klas.

Jerzy Rozynek

Matura próbna z matematyki 16.03.2018 godz. 8.00-10.50

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

Wyjazd do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze 3ZKW, 3ZMW

We wtorek 13 marca 2018 r. , uczniowie klas (3ZKW, 3ZMW)   będą uczestniczyli w zajęciach realizowanych w Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. Zajęcia te są elementem projektu „Świat Nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF”, w którym uczestniczy nasza szkoła. Uczniowie wyjeżdżają o godzinie 8.00 ze szkoły Więcej >

Wyjazd do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze 2ZA, 2ZB

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie

Matura 2018 – egzaminy ustne

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp . Wybierz Zaloguj się w panelu Administracja po prawej stronie