Moja szkoła

Rok szkolny 2017/2018

 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SULECHOWIE
zawód – KUCHARZ
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3lata

Kwalifikacja:
Sporządzanie potraw i napojów

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
- Sporządzania różnych potraw, ciast, napojów i deserów
- Przechowywania żywności
- Wydawania potraw i napojów

Nauczanie w zawodzie kucharz realizowane jest na przedmiotach:
- Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
- Działalność gospodarcza w gastronomii
- Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
- Język obcy w gastronomii
- Procesy technologiczne w gastronomii
- Gastronomia w praktyce – praktyka zawodowa

Zajęcia praktyczne można odbywać:
- w szkolnych warsztatach gastronomicznych
- w dowolnym zakładzie gastronomicznym – musisz osobiście podpisać umowę z właścicielem zakładu

Absolwent naszej szkoły przygotowany jest do:
- Egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową
- Pracy w zakładach gastronomicznych – restauracjach, barach, kawiarniach, domach wczasowych, ośrodkach turystycznych, zajazdach, stołówkach (przedszkolnych, szkolnych, szpitalnych)
- Pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych
- Kontynuowania nauki na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych

W zawodzie kucharz możesz znaleźć zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale również w krajach Unii Europejskiej!!!

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SULECHOWIE
zawód – TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Technikum 4-lata

Kwalifikacje:
Sporządzanie potraw i napojów
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
- Oceny i przechowywania żywności
- Sporządzania i ekspedycji potraw i napojów
- Planowania i analizowania sposobu żywienia
- Organizowania produkcji gastronomicznej
- Wykonywania usług gastronomicznych

Nauczanie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych realizowane jest w systemie modułowym:
M1- Podstawy działalności gastronomicznej
M2- Sporządzanie potraw i napojów
M3- Planowanie i ocena żywienia
M4- Planowanie i realizowanie obsługi konsumenta
M5- Praktyka zawodowa

Absolwent naszego technikum przygotowany jest do:
- Egzaminu maturalnego
- Egzaminów potwierdzających 2 kwalifikacje zawodowe
- Pracy w zakładach gastronomicznych – restauracjach, barach, kawiarniach, domach wczasowych, ośrodkach turystycznych
- Prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych
- Kontynuowania nauki na wyższych uczelniach

W zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych możesz znaleźć zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale również w krajach Unii Europejskiej!!!

Możliwość komentowania jest wyłączona.