Kółko barmańskie

REGULAMIN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH KÓŁKA BARMAŃSKIEGO

1. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.
2. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są z inicjatywy nauczyciela. Są dodatkowymi godzinami za które nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia.
3. Ilość godzin, termin, forma i ramowy plan zajęć ustalane są przez prowadzącego nauczyciela. Zwyczajowo przyjmuje się, że zajęcia trwają 2 godziny lekcyjne 1 raz w miesiącu (zależnie od planu lekcji uczestników kółka). Nauczyciel może z własnej inicjatywy zwiększyć ilość godzin .
4. Rodzice uczniów wyrażających chęć uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, w formie pisemnej deklarują zgodę na udział dziecka w zajęciach i automatycznie zostają poinformowani o fakcie zakupu we własnym zakresie surowców przez uczniów na w/w zajęcia do praktycznego wykonywania drinków bezalkoholowych, koktajli, smoothe itp.. Podpisaną deklarację, otrzymuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
5. Nauczyciel może nie wyrazić zgody na udział ucznia w zajęciach lub wyłączenie go z zajęć (czasowe lub stałe) w związku z nieprzestrzeganiem przez ucznia zasad właściwego zachowania określanych przez: Statut Szkoły, regulamin zajęć pozalekcyjnych oraz zasady ustalane przez nauczyciela i uczniów uczestniczącymi w danych zajęciach.
6. Po zakończonych zajęciach uczniowie porządkują pracownię obsługi konsumenta i samodzielnie wracają do domu. Rodzice wyrażają zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu i biorą pełna odpowiedzialność za dziecko w czasie ich powrotu do domu.
7. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne kończą się o określonej w planie godzinie. Mogą być one przedłużone w przypadku, gdy zajdzie taka konieczność.
8. Odpowiedzialność za jakość zajęć pozalekcyjnych ponosi prowadzący zajęcia. Wszelkie pytania lub uwagi prosimy kierować bezpośrednio do osoby prowadzącej zajęcia tj. mgr inż. Sylwii Białobrzyckiej.
9. Terminarz zajęć pozalekcyjnych do wglądu u prowadzącego.
10. Pierwsze zajęcia pozalekcyjne rozpoczynają się 08.12.2015

Terminarz zajęć pozalekcyjnych Kółka barmańskiego

KLASA 1:
20.10.15
27.10.15
08.12.15
09.02.16
22.03.16
10.05.16

KLASA 3:
17.11.15
12.01.16
01.03.16
12.04.16
24.05.16

Dodaj komentarz