Co to jest BHP?

Co to jest BHP?

  „BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  to ogół norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać pracę w sposób produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.

Co to znaczy ?

Oznacza to, że przez  BHP rozumiemy wszystkie przepisy prawne, a także optymalne warunki pracy, które będą zapewniały ochronę życia i zdrowia w pracy.

Powiązanie bhp z normami prawnymi tworzy „System Ochrony Pracy w Polsce”, który dzieli się na system prawny i system organizacyjny.

*System prawny opiera się na źródłach prawa wskazanych w Konstytucji RP oraz art. 9 Kodeksu pracy.

*System organizacyjny ochrony pracy wskazuje na organy i organizacje uczestniczące w określaniu i realizowaniu zadań w dziedzinie bhp. System ten dzielimy na

-ogólnokrajowy  do którego zaliczamy: parlament, rząd, ministerstwa i inne urzędy państwowe oraz państwowe organy nadzoru i kontroli;

- zakładowy.

Państwowy nadzór nad warunkami pracy sprawują:

*Państwowa Inspekcja Pracy

*Państwowa Inspekcja Sanitarna

Ponadto czynności w zakresie dozoru technicznego sprawuje Urząd Dozoru Technicznego.

Istnieje dodatkowo Społeczny nadzór nad warunkami pracy, w skład którego mogą wchodzić

*Związki zawodowe mające prawo dokonywać oceny warunków pracy, sprawować kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy

* Społeczna Inspekcja Pracy mająca na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych.” 1

(1. Informacje zaczerpnięte z materiałów CIOP/PIB oraz strony www.ciop.pl)

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Dzień Otwartych Drzwi 2016

Po raz kolejny odbył się w naszej szkole Dzień Otwartych Drzwi. Uczniowie Technikum Mechatronicznego oraz elektrycy z Zasadniczej Szkoły Zawodowej przygotowali bogatą prezentację zawodów, które zdobywają. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele wyczerpująco informowali gimnazjalistów o warunkach kształcenia i możliwościach uzyskania pracy w swoich specjalnościach. Obecność przedstawicieli zakładów pracy świadczyła, że warto zdobywać zawody elektryka i mechatronika.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

 

23 października 2015 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali 113 rozpoczną się szkolne eliminacje XLII edycji OWT. Uczestnicy zawodów I stopnia rozwiązują test z wiedzy ogólno-technicznej oraz trzy z sześciu zadań do wyboru.  Zapraszamy chętnych do udziału Zgłoszenia przyjmuje Ewa Bednarek

 

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Egzamin zawodowy TM

Zapraszamy absolwentów  Technikum Mechatronicznego na spotkanie przed egzaminem zawodowym. Spotkanie odbędzie się w piątek 12.05. br o godz 12:00 w pracowni 111.

 

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Warsztaty mechatroniczne

24 marca po południu gościliśmy trzech uczniów klasy III Gimnazjum nr II w Sulechowie. Uczniowie są zainteresowani zawodem technika mechatronika. Podczas warsztatów mieli możliwość zapoznania się z wyposażeniem pracowni mechatronicznej oraz uczestniczyli w uruchomieniu układu  elektropneumatycznego. Po zapoznaniu się z pracą siłownika wpisali program sterujący  prasą pneumatyczną do sterownika PLC i przeprowadzili symulację działanie układu. Dwie godziny zajęć upłynęły bardzo szybko. Warsztaty prowadzili: mgr inż. Ewa Bednarek i mgr inż. Andrzej Wojtaszczyk

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

XLI Olimpiada Wiedzy Technicznej

 

24 października 2014 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali 113 rozpoczną się szkolne eliminacje XLI edycji OWT. Uczestnicy zawodów I stopnia rozwiązują test z wiedzy ogólno-technicznej oraz trzy z sześciu zadań do wyboru.  Zapraszamy chętnych do udziału Zgłoszenia przyjmuje Ewa Bednarek

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Uwaga absolwenci !

We wtorek 17 czerwca o godz. 9:50 zapraszamy zainteresowanych na spotkanie przygotowujące do części praktycznej egzaminu ( przypomnienie procedur). Spotkanie odbędzie się w sali 111.

 

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Wycieczka na Targi ITM do Poznania

6 czerwca 13 uczniów z klasy II TLM zwiedzała ekspozycję  pod hasłem Innowacje -Technologie-Maszyny na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Uczniowie mieli okazję zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w przemyśle. Z zainteresowaniem obserwowali pracę obrabiarek CNC, robotów przemysłowych oraz  maszyn do obróbki metali i drukarek 3D.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Drużynowy Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny

 

 

W dniu 31 maja 2013 r. na torze kartingowym w Starym Kisielinie odbył się Drużynowy Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny – Finał Wojewódzki.

Uczestniczyło w nim 8 drużyn z województwa lubuskiego. Zawodnicy rozwiązywali test z historii polskiej motoryzacji i przepisów ruchu drogowego. Z zadań praktycznych pokonywali motorowerowy tor przeszkód i wykazywali się swoimi umiejętnościami w jeździe samochodem z talerzem Stewarda, a także sprawdzali swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi pojazdów.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie;

Tomiak Dawid uczeń klasy II  TLM

Naborowski Błażej uczeń klasy III ZD

Wróblewski Arkadiusz  uczeń klasy II ZMW

Po ciężkiej rywalizacji nasza drużyna zajęła trzecie miejsce. Po przeliczeniu punktów indywidualnie uczeń Tomiak Dawid zajął 2 miejsce w województwie.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

 

16 kwietnia 2014 r. ogłoszono wyniki eliminacji okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Celem Olimpiady jest:

  • zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych;
  • aktywizacja twórczego myślenia;
  • edukacja o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym oraz technologicznym.

Uczeń klasy III Technikum Mechatronicznego, Adam Śledź został laureatem eliminacji II stopnia w kategorii P – pomoc dydaktyczna. W kategorii tej zadanie  stanowi wykonanie modelu fizycznego lub cyfrowego urządzenia, zjawiska fizycznego: prototypu maszyny lub jej podzespołu, schematów procesów technicznych lub technologicznych; filmów naukowych (dydaktycznych) przydatnych w danej szkole lub zespole szkół w procesie nauczania. Adam wykonał „Makietę sygnalizacji świetlnej na Rondzie PCK w Zielonej Górze”.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone