Archiwum/ Archive

 

Zapytanie 5

 Na wybór wykonawców korekty językowej, technicznej i graficznej oraz merytorycznej poradnika metodycznego wprowadzania zmian w organizacji szkolenia praktycznego  i wdrażania do rynku pracy na przykładzie zawodu technik hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji usług gastronomicznych oraz technik obsługi turystycznej w ramach projektu „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii”.

Zapytanie ofertowe poradnik metodyczny
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego 

Zapytanie 4

Na wybór autora poradnika metodycznego wprowadzania zmian w organizacji szkolenia praktycznego  i wdrażania do rynku pracy na przykładzie zawodu technik hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji usług gastronomicznych oraz technik obsługi turystycznej w ramach projektu „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii”

Zapytanie ofertowe poradnik metodyczny
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zapytanie 3

Na zakup i dostawę komputerów przenośnych typu laptop, tabletu i urządzenia wielofunkcyjnego w związku z realizacją projektu „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii”.

Zapytanie ofertowe sprzęt komputerowy
Protokół

Zapytanie 2

 Na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w formie warsztatów dla uczniów- beneficjentów projektu „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii”.

Zapytanie warsztaty zawodowe w j.ang. uczniów
zal.1
zal.2
Protokół

Zapytanie 1

Na przeprowadzenie warsztatów kulturowych dla uczniów-beneficjentów projektu „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o oświadczenia partnera z Hiszpanii”.

Zapytanie ofertowe na warsztaty kulturowe
zal nr 1
zal nr 2
Protokół


Możliwość komentowania jest wyłączona.