Konferencja 21.11.2013/ Conference21.11.2013

W dniu 21 listopada 2013 o godz. 10:00, w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, przy ulicy Piaskowej 53, odbędzie się międzynarodowa konferencja podsumowująca stan realizacji projektu ponadnarodowego „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii”, realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Program konferencji

Dodaj komentarz