Praktyki zawodowe Hiszpanów w Polsce 03-06.2014/ Spanish Vocational practices in Poland

Hiszpanie na praktyce w Polsce

Od marca do czerwca 2014 roku gościliśmy w Polsce grupę praktykantów z partnerskiej szkoły IES Pedro Jimenez Montoya w Hiszpanii. Grupa ta liczyła pięć osób i odbywała swoją praktykę w Kargowej oraz w Zielonej Górze. Diego Chillon Carayol oraz Jorge Manuel Gomez Sanchez przyuczali się do swoich przyszłych zawodów w firmie Nestle Polska S.A, której siedziba usytuowana jest w Kargowej. Maria Teresa Moreno Vico wraz z Alejandro Garcia Ramirez odbyli praktyki w Medica Laboratoria medyczne w Zielonej Górze. Ostatni z praktykantów Juan Manuel Jimenez Martinez miał możliwość pogłębiania swojej informatycznej wiedzy w Centrum Komputerowym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Oprócz pracy, praktykanci z Hiszpanii gościli również w naszej szkole, gdzie wraz z młodzieżą biorącą udział w projekcie mieli okazję porozmawiać i wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat praktyki zawodowej w Polsce oraz w Hiszpanii. Andaluzyjscy goście uczyli również naszą młodzież podstawowych zwrotów hiszpańskich, a także popisywali się swoją znajomością języka polskiego oraz brali udział w szkolnym dniu języków obcych. Po każdej z takich szkolnych wizyt, zagraniczni praktykanci zwiedzali zabytki Sulechowa, które w języku angielskim prezentowali im uczniowie naszej szkoły. Hiszpańscy uczestnicy projektu zwiedzili również kilka największych miast w Polsce. Podziwiali zabytki Zielonej Góry, Poznania, Wrocławia oraz Krakowa.

Po odbyciu praktyk zawodowych, na specjalnie zorganizowanym spotkaniu, dyrektor szkoły pan Jerzy Rozynek oraz koordynator projektu pani Ewa Helińska, wręczyli naszym gościom certyfikaty potwierdzające odbytą praktykę. Zapewne pobyt w Polsce był dla nich owocnym doświadczeniem zawodowym i kulturowym. Jak sami przyznali, mogli w końcu odpocząć od upałów i nauczyć się wielu umiejętności niezbędnych do wykonywania ich przyszłych zawodów.

Dodaj komentarz