Wizyta studyjna maj 2014/ Official Visit may 2014

Wizyta studyjna w Hiszpanii
(26.05-31.05.2014)

 Przebieg praktyki zawodowej uczniów naszej szkoły bacznie obserwowała dyrekcja wraz z nauczycielami zaangażowanymi w projekt. 26.05 do Hiszpanii wyruszyła również grupa studyjna w składzie Nowak Leszek- wicedyrektor szkoły, Helińska Ewa- koordynator projektu, Domagalska Renata- nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz Mospan Martyna- tłumacz i nauczyciel języka angielskiego. Zadaniem grupy była obserwacja przebiegu praktyk naszych uczniów oraz wymiana informacji i doświadczeń z nauczycielami hiszpańskimi ze szkoły partnerskiej IES Pedro Jimenez Montoya, na temat kształcenia zawodowego w Hiszpanii i w Polsce oraz przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy.

 Wizyta obserwatorów z Polski trwała zaledwie pięć dni, dlatego też każdy dzień wykorzystany został na odwiedziny miejsc praktyk naszych uczniów, jak i również na rozmowach z ich pracodawcami oraz nauczycielami z partnerskiej szkoły w Hiszpanii. Był to bardzo mile spędzony czas, gdyż każdy pracodawca zachwalał praktykę naszych uczniów nad którymi znakomicie czuwały panie wychowawczynie- pani Regina Kaszubska oraz pani Jolanta Cios Góralczyk.

 Przed ostatni dzień pobytu grupy studyjnej upłynął na poznawaniu historii i zabytków miasta Granady. Ostatniego dnia odbyła się konferencja w szkole partnerskiej, na której podsumowano przebieg praktyki zawodowej uczniów oraz stan realizacji projektu. W spotkaniu udział brali również hiszpańscy pracodawcy zatrudniający polskich uczniów oraz licznie przybyła hiszpańska młodzież oraz nauczyciele. Podczas spotkania pan Leszek Nowak wygłosił krótkie przemówienie, a uczniowie i wychowawcy z naszej szkoły otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

Wizyta studyjna zaowocowała w nowe doświadczenia i wiedzę w dziedzinie kształcenia zawodowego, rynku pracy oraz umocniła przyjazne kontakty z partnerską szkołą IES Pedro Jimenez Montoya w Bazie.

Dodaj komentarz