Rekrutacja

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii”
zostały zakwalifikowane następujące osoby:

Lp.

Nazwisko
i imię

Klasa

Liczba uzyskanych punktów

1.

Zaleska Agata

I TEO

35

2.

Miłoś Karolina

I TZ

34

3.

Pacyna Agata

I TZ

34

4.

Hamrol Dominika

I TZ

33

5.

Ragus Weronika

II TD

33

6.

Kołodziej Karolina

II TD

33

7.

Germaniuk Wiktor

I TEO

33

8.

Sycz Anna

II TD

32

9.

Hoffman Bartosz

I TEO

32

10.

Szubert Martyna

I TEO

31

11.

Roślik Klaudia

I TZ

31

12.

Kubiak Natalia

II TD

31

13.

Masiul Aleksandra

II TD

31

14.

Harmider Monika

II TC

30

15.

Tutta Katarzyna

I TEO

30

16.

Sebastian de Roover

I TEO

30

17.

Szłapka Marianna

I TZ

30

18.

Sum Sylwia

II TD

30

19.

Filipowicz Sergiusz

I TZ

29

20.

Kurt Deniz

I TZ

28

21.

Nowaczyk Sebastian

I TZ

28

22.

Olszewska Malwina

II TD

27

23.

Machoniak Przemysław

II TC

27

24.

Kołakowski Marcin

II TC

27

25.

Synowiec Oskar

II TC

23

26.

Bodera Mateusz

I TZ

20

Lista rezerwowa

1.

Kasprzak Edyta *

I TZ

26

2.

Zarówny Anna

II TC

33

*Projekt zakłada udział 16 kobiet i 10 mężczyzn. Na liście rezerwowej znalazła się kobieta
z najmniejszą ilością punktów rekrutacyjnych.

Koordynator Projektu
/-/ Ewa Helińska

p align=”center”

Możliwość komentowania jest wyłączona.