Poszukamy dobrych rozwiązań kształcenia zawodowego w Hiszpanii.

   W szkole rusza realizacja projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach działania IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego we współpracy ponadnarodowej pod tytułem: „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii”. Realizacja projektu będzie trwała do 15.06.2015r. Wartość projektu to 630 547,20, z czego kwota 550 152,43 będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości przygotowania zawodowego uczniów w woj. lubuskim poprzez wypracowanie modelu organizacji szkolenia praktycznego w szkole w oparciu o rozwiązania szkoły partnerskiej z Hiszpanii, na podstawie praktyk zagranicznych w zawodach technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik organizacji usług gastronomicznych.

    Pragnąc podnieść atrakcyjność i jakość szkolnictwa zawodowego w ZSP i jednocześnie w woj. lubuskim oraz przygotować absolwenta spełniającego oczekiwania współczesnych pracodawców zamierzamy poprzez realizację projektu wypracować model organizacji szkolenia praktycznego adaptując rozwiązania partnera- szkoły zawodowej z Hiszpanii IES PEDRO JIMENEZ MONTOYA. Szkoła partnerska od lat z powodzeniem przygotowuje swoich absolwentów do rynku pracy stosując ciekawe rozwiązania mentoringu, motywowania uczniów, współpracy z przedsiębiorcami i organem prowadzącym. Projekt przewiduje udział 26 uczniów (16 kobiet i 10 mężczyzn) oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego w wymienionych zawodach. Projekt między innymi przewiduje następujące działania:
- wizyty studyjne i wspólne konferencje z partnerem projektu,
- warsztaty języka angielskiego dla beneficjentów,
- warsztaty z przygotowania kulturowego (funkcjonowanie w środowisku wielokulturowym), 4 tygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii,
- wypracowanie Poradnika metodycznego wprowadzania zmian w organizacji szkolenia praktycznego i wdrażania do rynku pracy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.