Druga grupa w Hiszpanii

Druga grupa młodzieży rozpoczęła praktykę zawodową w Hiszpanii w ramach projektu ”Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii”

W dniu 1 maja 2014 roku godzinie  10.00 po czułym pożegnaniu z rodzicami rano grupa dziesięciorga uczniów i dwie nauczycielki: panie Regina Kaszubska oraz Jolanta Cios- Góralczyk wyruszyła w podróż do Hiszpanii celem odbycia praktyki zawodowej.

Podróż nie należała do łatwych, ponieważ po dotarciu busami do Berlina, trzeba było skorzystać z Easy Jeta, aby dotrzeć do hiszpańskiej Malagi dopiero ok. godziny 19.00. Tam grupę Polaków powitał Joaquin Guadix.  Następnie wszyscy udali się do miejscowości zakwaterowania i pracy tj. do Bazy.
Pracę Polacy rozpoczęli już dnia 2 maja, jako że Hiszpanii nie był on dniem wolnym od pracy.

Dwie uczennice Technikum Hotelarstwa: Ragus Weronika i Kubiak Natalia oraz uczeń Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych Oskar Synowiec zostali zatrudnieni w Hotel Reastaurante ABADI.

Uczennica specjalizująca się w usługach gastronomicznych Harmider Monika pracuje w barze-kawiarni Cafeteria – Bar przy hotelu Hostal Venta del Sol. W tym hotelu praktykę odbywa również uczennica Technikum Hotelarskiego Malwina Olszewska. Pozostałe osoby pracują w różnych miejscach zlokalizowanych na terenie miejscowości Baza

Sum Sylwia uzyskała prace w bardzo oryginalnie zbudowanym hotelu Hospederia Troglodita Cuevas. Masiul Aleksandra natomiast odbywa praktykę hotelarską w Hotel Ciudad Anabel.

Trzej uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej natomiast ze względu na specyfikę swojego zawodu pracują w zupełnie odmiennym charakterze. Bartek Hofman praktykuje w biurze podróży Bastiviajes SLU, a jego kolega- Sebastian w Halon Vijajes, SAU.  Natomiast Wiktor Germaniuk trafił do Miejskiego Biura Informacji Turystycznej dla miasta Baza, co w dźwięcznym hiszpańskim brzmi bardzo atrakcyjnie jako: Officina Minicipal de Turismo de Baza.

Pierwsze dni to oczywiście czas aklimatyzacji w już niemal tropikalnej aurze południowego wybrzeża Hiszpanii. To także okres adaptacji do nowych warunków życia i pracy. Hiszpania przywitała Polaków nie tylko spiekotą, ale zabawą i rozrywką: w pierwszych dniach maja bowiem obchodzone jest tam bardzo hucznie i wesoło Święto Krzyża.

GALERIA ZDJĘĆ

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

KONFERENCJA

     W dniu 21 listopada 2013 o godz. 10:00, w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, przy ulicy Piaskowej 53, odbędzie się międzynarodowa konferencja podsumowująca stan realizacji projektu ponadnarodowego „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii”, realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Program konferencji

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Poszukamy dobrych rozwiązań kształcenia zawodowego w Hiszpanii.

   W szkole rusza realizacja projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach działania IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego we współpracy ponadnarodowej pod tytułem: „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii”. Realizacja projektu będzie trwała do 15.06.2015r. Wartość projektu to 630 547,20, z czego kwota 550 152,43 będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości przygotowania zawodowego uczniów w woj. lubuskim poprzez wypracowanie modelu organizacji szkolenia praktycznego w szkole w oparciu o rozwiązania szkoły partnerskiej z Hiszpanii, na podstawie praktyk zagranicznych w zawodach technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik organizacji usług gastronomicznych.

    Pragnąc podnieść atrakcyjność i jakość szkolnictwa zawodowego w ZSP i jednocześnie w woj. lubuskim oraz przygotować absolwenta spełniającego oczekiwania współczesnych pracodawców zamierzamy poprzez realizację projektu wypracować model organizacji szkolenia praktycznego adaptując rozwiązania partnera- szkoły zawodowej z Hiszpanii IES PEDRO JIMENEZ MONTOYA. Szkoła partnerska od lat z powodzeniem przygotowuje swoich absolwentów do rynku pracy stosując ciekawe rozwiązania mentoringu, motywowania uczniów, współpracy z przedsiębiorcami i organem prowadzącym. Projekt przewiduje udział 26 uczniów (16 kobiet i 10 mężczyzn) oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego w wymienionych zawodach. Projekt między innymi przewiduje następujące działania:
- wizyty studyjne i wspólne konferencje z partnerem projektu,
- warsztaty języka angielskiego dla beneficjentów,
- warsztaty z przygotowania kulturowego (funkcjonowanie w środowisku wielokulturowym), 4 tygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii,
- wypracowanie Poradnika metodycznego wprowadzania zmian w organizacji szkolenia praktycznego i wdrażania do rynku pracy.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe