TECHNIK INFORMATYK

 Dlaczego warto wybrać zawód technika informatyka?

 

1. To atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy (w tym europejskim) zawód. Ogromny rozwój technik komputerowych jaki nastąpił w ostatnich latach powoduje, iż zawód informatyka jest aktualnie jednym z najpopularniejszych i poszukiwanych zawodów.

2. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, sklepy, agencje reklamowe,  telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu są cenieni i poszukiwani na rynku pracy.

3. Specjaliści z branży technologii informatycznych są i będą poszukiwani w wielu krajachUnii Europejskiej Według Ministerstwa Pracy zawód technika informatyka znajduje się na drugim miejscu wśród zawodów o najwyższej dynamice wzrostu zapotrzebowania.

4. Uzyskana wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.

Dlatego warto wybrać kształcenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie w zawodzie technik informatyk?

W ramach zawodu technika informatyka zdobędziesz TRZY odrębnekwalifikacje zawodowe:

 

    1.  Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych:

  1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
  2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
  3. Naprawa komputera osobistego

    2.  Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych:

  1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
  2. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
  3. Konfigurowanie urządzeń sieciowych

    3.  Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych:

  1. Tworzenie stron internetowych
  2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami
  3. Tworzenie aplikacji internetowych

Absolwent technikum po zdaniu egzaminów z poszczególnych wyodrębnionych kwalifikacji w danym zawodzie otrzymuje dyplom technika. Absolwent technikum może podjąć pracę lub podjąć dalszą naukę na wyższej uczelni.

informatyk kraków

Komendy DOS