Egzamin zawodowy

Przygotowując się do egzaminu należy zapoznać się z odpowiednim informatorem.
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dostępny jest tutaj.

Przykładowy arkusz egzaminacyjny z pierwszej części etapu pisemnnego możesz pobrać tutaj.