Konsultacje

Romuald Cogiel

środa 15:10

s. 109A

Renata Domagalska

poniedziałek 15:10

lub wtorek 15:10

s. 209A

Aniceta Nawrocka-Kociubińska

czwartek 14:20, 15:10

lub środa 14:20, 15:10

s. 201A

Maria Stańkowska

wtorek 15:10

s. 208A