Dwa zamiast trzech egzaminów w techniku informatyku

… będzą dwie kwalifikacje kończące się egzaminem zawodowym teoretycznym oraz praktycznym. Kwalifikacje te są oznaczone symbolami: EE.08, EE.09 od nazwy grupy zawodów do siebie podobnych, czyli Elektryczno-Elektroniczny.

Kwalifikacja EE.08
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

Kwalifikacja EE.09

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Absolwent technikum po zdaniu egzaminów z poszczególnych wyodrębnionych kwalifikacji w danym zawodzie otrzymuje dyplom technika.
Perspektywy zatrudnienia:
- serwisowanie sprzętu komputerowego,
- projektowanie i administrowanie stron WWW lub baz danych,
- jako administrator sieci komputerowych,
- jako osoba wdrażająca programy do firm,
- jako sprzedawca – konsultant w specjalistycznych sklepach komputerowych,
- jako osoba odpowiedzialna za dobieranie i konfigurowanie sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań.

Absolwent technikum może podjąć pracę w zawodzie lub podjąć dalszą naukę na wyższych uczelniach.

Odnośnik do podstawy programowej opracowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

podstawa programowa w pliku pdf