W dniu 08 listopada 2017 roku przeprowadzono XII Konkurs Informatyczny „Bóbr” dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych.

Zadaniem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

W konkursie uczestniczyło 26 uczniów klas średnich w czterech salach informatycznych na 26 stanowiskach komputerowych.

Najlepsze wyniki z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uzyskali

Miejsce Imię i Nazwisko

Klasa

Liczba punktów

1 Kacper Marciniak

IV TI

91,25

2 Kamil Wiśniewski

IV TI

89

 3 Kacper Burda

III TI

83,75

4 Kacper Odwarzny

II TI

82,5

5 Radosław Pełka

IV TI

75

 6 Gracjan Schmidt

II TI

72,5

Zmiana w techniku informatyku

Dwa zamiast trzech egzaminów w techniku informatyku

… będzą dwie kwalifikacje kończące się egzaminem zawodowym teoretycznym oraz praktycznym. Kwalifikacje te są oznaczone symbolami: EE.08, EE.09 od nazwy grupy zawodów do siebie podobnych, czyli Elektryczno-Elektroniczny.

Kwalifikacja EE.08
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

Kwalifikacja EE.09

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Absolwent technikum po zdaniu egzaminów z poszczególnych wyodrębnionych kwalifikacji w danym zawodzie otrzymuje dyplom technika.
Perspektywy zatrudnienia:
- serwisowanie sprzętu komputerowego,
- projektowanie i administrowanie stron WWW lub baz danych,
- jako administrator sieci komputerowych,
- jako osoba wdrażająca programy do firm,
- jako sprzedawca – konsultant w specjalistycznych sklepach komputerowych,
- jako osoba odpowiedzialna za dobieranie i konfigurowanie sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań.

Absolwent technikum może podjąć pracę w zawodzie lub podjąć dalszą naukę na wyższych uczelniach.

Odnośnik do podstawy programowej opracowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

podstawa programowa w pliku pdf

20170323_094757

Festiwal Zawodów

23 marca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbył się Festiwal Zawodów. W tym dniu mieliśmy zaszczyt gościć uczniów okolicznych gimnazjów. Mogli oni porozmawiać z nauczycielami oraz starszymi kolegami, którzy z pasją opowiadali o swoim zawodzie.

 

W dniu 28 listopada 2016 ogłoszono wyniki XI Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „BÓBR”.

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

W tym roku udział w konkursie uczestniczyło uczniów w 7 pracowniach wyposażonych w komputery.

Po pełnych emocji eliminacjach, najlepsze wyniki w szkole osiągnęli:

   Uczeń      Punkty
 Wisniewski Kamil     70,0
 Burda Kacper     69,5
 Skalczuk Adrian     67,5
 Niedzwiedzki Piotr     65,0
 Adam Korczyński     65,0
 DmitrzakPatryk     63,75

Gratulujemy!

dni kariery (2)

Ogólnopolski Tygodzień Kariery

Prezentacja uczniów technikum informatycznego na Ogólnopolskim Tygodniu Kariery w sulechowskich gimnazjach