Podziękowanie

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy oraz Sympatycy szkoły!

J. RozynekDzień 1 i 2 czerwca 2012 r. był dniem szczególnym dla społeczności szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie. W bieżącym roku mija 50 lat od utworzenia w Sulechowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej – od której wszystko się zaczęło. Wspólnie świętowaliśmy Jubileusz naszej szkoły. W tym ważnym wydarzeniu byli z nami znamienici goście:

 • Pan Jan Świrepo  – Wicewojewoda Lubuski;
 • Pan Jacek Hofman – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego;
 • Pan Radosław Wróblewski – Lubuski Wicekurator Oświaty;
 • Pan Edwin Łazicki – przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego, wieloletni dyrektor tej szkoły wraz z radnymi;
 • Pan Ireneusz Plechan – Starosta zielonogórski wraz z członkami zarządu powiatu.
 • Burmistrzowie, Wójtowie oraz przedstawiciele władz samorządowych gmin powiatu zielonogórskiego z burmistrzem Sulechowa Panem Romanem Rakowskim.
 • Pan doc. dr inż. Ireneusz Fechner – Kanclerz  Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.
 • Ksiądz Kanonik Henryk  Wojnar  – dziekan Dekanatu Sulechowskiego proboszcz parafii  pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki w Sulechowie wraz z byłymi katechetami.
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu zielonogórskiego;
 • Kierownictwo oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.
 • Dyrektorzy Gimnazjów i szkół podstawowych powiatu;
 • Przedstawiciele związków zawodowych.

Szczególnie miłym gościem był wieloletni dyrektor tej szkoły Pan Zygmunt Kaczyński oraz byli nauczyciele i pracownicy szkoły.

 

Pół wieku to ogrom wydarzeń mierzonych liczbą absolwentów, uczniów pracujących nad własnym rozwojem, pracowników, którzy swą pracą ukształtowali tożsamość naszej szkoły.

W pięćdziesięcioletniej historii szkoły jej mury opuściło blisko 16 tysięcy absolwentów technikum, liceum, zasadniczej szkoły zawodowej i szkół dla dorosłych. Są wśród nich wykładowcy wyższych uczelni, nauczyciele, prezesi i dyrektorzy firm, samorządowcy i specjaliści z różnych dziedzin. To także 328 nauczycieli oraz 318 pracowników administracji i obsługi, którzy nadali szkole dzisiejsze oblicze.

Szanowni nauczyciele!

Szkoła to nie tylko lekcje. Dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu, młodzież mogła rozwijać zainteresowania sportowe i artystyczne, włączyć się w realizację jednego z projektów finansowanych ze środków UE, zdobywać laury w olimpiadach i konkursach.

Państwo pracownicy administracji i obsługi!

Dzięki Waszej pracy mogliśmy wraz z młodzieżą realizować podstawowe zadania szkoły, dbaliście o ład, porządek oraz obsługę administracyjną.

Szczególne słowa kieruję do byłych Dyrektorów szkoły oraz Pań Profesorek i Panów Profesorów, którzy korzystają z zasłużonej emerytury. Szanowni Państwo, to dzięki Wam, Waszej pracy, talentowi organizatorskiemu i zapobiegliwości, mogła powstać szkoła nowoczesna na miarę XXI wieku.

Wyrazy podziękowania za ciągłe wspieranie naszej szkoły kieruję do Rady Powiatu Zielonogórskiego oraz Zarządu Powiatu Zielonogórskiego wszystkich kadencji.

Dziękuję Radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego za dostrzeżenie roli szkoły w lokalnej społeczności i uhonorowanie Jej prestiżowym wyróżnieniem                                     „Zasłużony dla Województwa Lubuskiego”

Dziękuję wszystkim Przyjaciołom Szkoły, którzy ustawicznie pomagają w realizacji poprawy bazy szkoły oraz czynnie przyczynili się do wsparcia organizacji uroczystości.

Jerzy Rozynek 
Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sulechowie.

Comments are closed.