Informacje ogólne o zasadach naboru:

 

Wymagane dokumenty:
 • Podanie – technikum – nieaktualne – obowiązują podania ze strony CKZiU
 • Podanie – ZSZ – nieaktualne – obowiązują podania ze strony CKZiU
Oferta dla gimnazjalistów

TECHNIKUM

Nauka trwa 4 lata, oferowane zawody:

 • technik informatyk- (1/2 klasy z przygotowaniem wojskowym) – opis zawodu

Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka.

Zajęcia fakultatywne* do wyboru: fizyka, biologia, geografia, chemia, j. angielski, j. niemiecki.

Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka.

Zajęcia fakultatywne* do wyboru: biologia, geografia, chemia, j. angielski, j. niemiecki.

 • technik żywienia i usług gastronomicznych (1/2 klasy z przygotowaniem wojskowym) – opis zawodu

Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka, biologia.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, biologia.

Zajęcia fakultatywne* do wyboru: fizyka, chemia, geografia, j. angielski, j. niemiecki.

Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia.

Zajęcia fakultatywne*  do wyboru: fizyka, biologia, chemia, j. angielski, j. niemiecki.

*Zajęcia fakultatywne- to zajęcia nadobowiązkowe  pozwalające na poszerzanie wiedzy z dwóch wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Korzyści:

 • możliwość zdawania matury na dowolnym poziomie,
 • nauka dwóch języków obcych- angielskiego i niemieckiego

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Nauka trwa 3 lata.

[*] zajęcia praktyczne na terenie szkoły

[**] zajęcia praktyczne u pracodawcy po wcześniejszym podpisaniu umowy o pracę w celu nauki zawodu

 • kucharz[*] lub [**] (1/2 klasy z przygotowaniem wojskowym) – opis zawodu

Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia

 • oddziały wielozawodowe [**]

Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka, wos

 • elektryk [*] lub [**] (1/2 klasy z przygotowaniem wojskowym) – opis zawodu

 • mechanik pojazdów samochodowych [**] – opis zawodu

Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka

Korzyści:

 • świetne przygotowanie do egzaminu zawodowego
 • możliwość kształcenia w zawodzie poszukiwanym na rynku pracy,
 • możliwość dalszego podnoszenia kwalifikacji na terenie szkoły.

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz podania
 • 2 zdjęcia o wymiarach: 30 x 42 mm
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

(świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy dostarczyć do ZSP po ich otrzymaniu)