Informacje ogólne o zasadach naboru:
Wymagane dokumenty:
Oferta dla dorosłych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

  • forma zaoczna
  • szkoła bezpłatna
  • nauka trwa 3 lata,
  • absolwenci ZSZ przyjmowani są na III semestr, nauka wówczas trwa 2 lata,
  • zajęcia dwa lub trzy razy w miesiącu,
  • możliwość zdawania matury na dowolnym poziomie,
  • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym zostaną ustalone na podstawie preferencji kandydatów,

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz podania,
  • 3 zdjęcia o wymiarach: 30 x 42 mm,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej.