S T A T U T
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
im. gen. Wł. Sikorskiego
w SULECHOWIE

Tekst statutu

Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałą Rady Pedagogicznej ZSP
z dnia 1 grudnia 2004 r.
z dnia28 lutego 2006 r.
z dnia 10 października 2006 r.
z dnia 05 grudnia 2006 r.
z dnia 31 sierpnia 2007 r.
z dnia 16 września 2008r.
z dnia 16 listopada 2010r.
z dnia 2 października 2012r.
z dnia 15 września 2014r.
z dnia 31 sierpnia 2015