BUDYNEK A – ul. Piaskowa
1 Dyrektor szkoły 0 68 457 5661 661 Jerzy Rozynek
2 Wicedyrektor 0 68 457 5670 670 Leszek Nowak
3 Sekretariat 0 68 385 2686 286 Elżbieta Zarówny

Teresa Krasowska

4 Sekretariat fax 0 68 385 3304 304
5 Kierownik administracyjny – Kadry 0 68 457 5674 674 Henryka Waszak
6 Główny księgowy 0 68 457 5660 660 Marzena Dąbrowska
7 Księgowość – Płace 0 68 457 5671 671 Joanna Krzywy
8 Kasa 0 68 457 5669 669 Janina Frankowska
9 Pokój nauczycielski 0 68 457 5666 666  
10 Pracownia informatyczna 0 68 457 5672 672 Leszek Nowak
Jerzy Rozynek
11 Pracownia elektryczna
i mechatroniczna
0 68 457 5665 665 Ewa Bednarek
Justyna Podhajska
Andrzej Wojtaszczyk
Kazimierz Talaga
Ryszard Jachimowicz
12 Sala gimnastyczna 0 68 457 5668 668  
13 Szatnia WF 0 68 457 5663 663  
14 Kotłownia 0 68 457 5662 662  
BUDYNEK A – ul. Armii Krajowej 75
15 Wicedyrektor 0 68 457 5684 684 Tadeusz Pająk
16 Kierownik Szkolenia Praktycznego 0 68 457 5687 687 Wojciech Wyszomirski
17 Księgowość Internatu 0 68 457 5678 678 Beata Kędziora
18 Pedagog
Psycholog szkolny
0 68 457 5677 677 Romualda Kaczmarek
Joanna Świąder
Barbara
Górecka – Atkinson
19 Pokój nauczycielski 0 68 457 5679 679  
20 Biblioteka 0 68 457 5683 683 Małgorzata Szponer
Zuzanna Dębicka
21 Doradca  zawodowy 0 68 457 5685 685  Ewa Helińska
22 Sala gimnastyczna 0 68 457 5680 680  
23 Kuchnia 0 68 457 5686 686  
24 Gabinet pielęgniarek 0 68 457 5675 675  
25 Pracownia gastronomiczna 0 68 457 5682 682  
WARSZTATY SZKOLNE – ul. Piaskowa 53
26 Wicedyrektor 0 68 457 5673 673 Elżbieta Towarek
27 Pokój nauczycielski 0 68 457 5667 667  
INTERNAT – ul. Kruszyna
28 Internat 0 68 385 3105    
e-mail: sekretariat@zspsulechow.onmicrosoft.com