Kalendarz roku szkolnego 2015/2016
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2015 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2015 r.
3 Zakończenie zajęć w KL IV Technikum w I okresie roku szkolnego 18 grudnia 2015 r.
4 Zakończenie zajęć w I okresie (semestrze) roku szkolnego 15 stycznia 2015 r.
5 Ferie zimowe: 18 – 29 stycznia 2016 r.
6 Wiosenna przerwa świąteczna 24 – 29 marca 2016 r.
7 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych:
– w szkołach ponadgimnazjalnych.
29 kwietnia 2016 r.
8 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych:
– zasadniczych szkół zawodowych,
24 czerwca 2016 r.
9 Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
– część ustna
– część pisemna
– egzamin poprawkowy
od 4 do 27 maja 2016 r.
od 4 do 24 maja 2016 r.
23 sierpnia 2016 r.
10 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
– etap pisemny
– etap praktyczny
20 czerwca 2016 r.
od 21 do 22 czerwca 2016 r.
11 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Sesja styczeń – luty 2016 r.
– część pisemna
– część praktyczna
Sesja maj – lipiec 2016 r.
– część pisemna
– część praktyczna
14 stycznia 2016 r.
15 stycznia – 26 lutego 2016 r.17 czerwca 2016 r.
30 maja – 4 lipca 2016 r.
12 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 10 marca 2016 r.
2, 4, 5, 6, 27 maja 2016 r.
13 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2016 r.
14 Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2016 r.