Kadrę kierowniczą tworzą:
dyrektor: mgr inż. Jerzy Rozynek
wicedyrektorzy: mgr inż. Elżbieta Towarek, mgr inż. Leszek Nowak, mgr Tadeusz Pająk
kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Wojciech Wyszomirski

Kadrę nauczycielską tworzą:

01. mgr Andrasiak Klaudia
02. mgr inż. Bednarek Ewa
03. mgr. inż. Białobrzycka Sylwia
04. mgr Chwin Renata
05. mgr Cios-Góralczyk Jolanta
06. mgr Datkiewicz Krystyna
07. mgr Dębicka Zuzanna
08. mgr Domagalska Renata
09. mgr Dziadek Monika
10. mgr Fiedorowicz Lidia
11. mgr inż. Filocha-Majewska Jolanta
12. mgr Gadomska Małgorzata
13. mgr Garbowski Leszek
14. mgr Gąsiewska Agnieszka
15. mgr inż. Gorobika Anna
16. mgr Górecka-Atkinson Barbara
17. mgr Graczyk Aneta
18. mgr Gregor Marta
19. mgr Grześkowiak Roman
20. mgr Helińska Ewa
21. mgr Hołub- Aboulker Ewa
22. mgr Jachimowicz Ryszard
23. mgr Jastrząb Monika
24. mgr Kaczmarek Romualda
25. mgr Kasprzyk Kazimierz
26. mgr inż. Kaszubska Regina
27. mgr Kędziora Mirosław
28. mgr Korzyb Marta
29. mgr Kostańska Alicja
30. mgr inż. Kozłowska Justyna
31. mgr inż. Kozyra Krystyna
32. mgr inż. Krystowska Magdalena
33. mgr Kuczyńska Anna
34. mgr Kuśnierek Wioletta
35. mgr inż. Leśniak Andrzej
36. mgr Łuszczyńska Małgorzata
37. mgr Mackiewicz Grażyna
38. mgr Marciniak Beata
39. mgr inż. Marszewska Urszula
40. mgr inż. Mleczkowska Agnieszka
41. mgr Nawrocka-Kociubińska Aniceta
42. mgr Niewiadomska Irena
43. mgr Nocuń Małgorzata
44. mgr inż. Nowak Agnieszka
45. mgr inż. Nowak Jolanta
46. mgr inż. Nowak Leszek
47. ks. mgr Orlicki Bartosz
48. mgr Pacyna Halina
49. mgr Pająk Marta
50. mgr Pająk Tadeusz
51. mgr Pierzchlewska-Tomaszewska Iwona
52. mgr inż. Podhajska Justyna
53. mgr Podyma Ewelina
54. mgr inż. Półtorak Marian
55. mgr inż. Przybysz Ligia
56. mgr inż. Retkiewicz Janina
57. mgr inż. Rozynek Jerzy
58. mgr Rozynek Renata
59. mgr Rudnikowska Małgorzata
60. mgr Sieńkowska Wiesława
61. mgr Smolik Anna
62. mgr inż. Stacholiński Zbigniew
63. dr inż. Stańkowska Maria
64. mgr Stein Katarzyna
65. mgr Stelmaszczyk Anna
66. mgr Strojek Paweł
67. mgr Szponer Małgorzata
68. mgr Świąder Joanna
69. mgr inż. Talaga Kazimierz
70. mgr inż. Towarek Elżbieta
71. mgr inż. Wojtaszczyk Andrzej
72. mgr inż. Wyszomirski Wojciech
73. mgr Zięba Alina